Základní informace

Úvod

Tak Tebe zajímají nová média? A víš, o co vlastně jde?

Stunome, jak se oboru říká, je navazující magisterský obor, který můžeš studovat jedno i dvou oborově pouze prezenční formou, a to na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci studijního programu Informační studia a knihovnictví. Už od roku 2006.

Rádi o sobě říkáme, že překonáváme disciplinární hranice mezi humanitními, vědeckými a technicky orientovanými obory, že držíme krok s vývojem a bádáme nad novými technologiemi teoreticky (když nás zajímají jejich důsledky a vlivy) i prakticky (když se je snažíme smysluplně aplikovat v různých oblastech).

Co chceš dál vědět o Stunome?Studium

Kdo tu učí?

S vyučujícími se můžeš seznámit v sekci Kdo je kdo. A proč by Tě to mělo zajímat? Na ústním kole přijímaček to určitě oceníš ;) Každý rok je skladba trochu jiná, hlavně kvůli velkému množství externích vyučujících. A řada z nich si zve i hosty do svých přednášek, takže se potkáš i s mnoha dalšími hvězdami oboru.

Kde se to učí?

Většina předmětů na Stunome je vyučována v Jinonicích, výjimečně zavítáš i do jiných budov FF - zřejmě na hlavní budovu na náměstí Jana Palacha nebo do Celetné. Všechny budovy jsou přehledně na této mapě.

Koho tu učí?

Celkem je na oboru kolem 60 lidí z různých oborů. Nastupují k nám lidé z technicky i humanitně zaměřených oborů, umělecké i na byznys orientované duše. Diverzita studentů i vyučujících je naší silnou stránkou, určitě zapadneš ;)

Jedno nebo dvouoborově, v čem je rozdíl?

Dvouoborový studijní plán je čerstvá novinka, která přichází s novou akreditací od aktuálního akademického roku, stávající studenti Ti tudíž moc neporadí, kterou formu zvolit.

Dvouoborovou variantu musíš studovat v kombinaci s dalším oborem, tedy například Etnologií, Českým jazykem a literaturou, Divadelní vědou, Arabistikou, Turkologií nebo dalšími, aktuální nabídku hledej na webu FF.

Dvouoborovým studentům je odpuštěno několik předmětů, konkrétně: Open Hardware, Četba základní literatury ke studiu nových médií, Principy interaktivní tvorby, Praxe I, Prezentační a lektorské dovednosti, Multimediální projekt, Praxe II. Státnice jsou pro jedno i dvouoborové studenty stejné.

Čemu se na oboru nevyhnu?

Povinné předměty se liší podle formy studia. Společný základ tvoří tyto předměty: Úvod do současné filozofie, Srovnávací mediální studia, Současná vizuální kultura, Základy informační vědy, Základy studia nových médií, Diplomový seminář a Metody výzkumu. Dále je nutné složit zkoušku z druhého jazyka, pokud už jsi na bakaláři jednu jazykovou zkoušku složil.

Nebude ze mě další nezaměstnaný?

Nebude. Absolventi mají velmi dobré uplatnění ve všech sférách (soukromé, veřejné, neziskové). Během studia můžete vycestovat nejen na studijní, ale i na pracovní stáže (ty nezajišťuje UK, máme i jiné kontakty…) S některými úspěšnými absolventy se seznam opět v sekci Kdo je kdo.Přijímačky

Kde se podávají přihlášky?

Jestli to myslíš vážně, nezapomeň se přihlásit do 31. března.

Načítej literaturu, zajímej se o obor, sleduj nás na Twitteru – štěstí přeje připraveným. Projížděj do zblbnutí ukázkové testové otázky. Stav se na nějaké stunome akci, aby ses přesvědčil, že mezi tuhle bandu chceš patřit. Koncem května pak pln znalostí a s vítězným úsměvem doraz na písemné kolo. Na začátku června bude následovat část ústní.

Jak probíhají přijímačky?

Uchazeči se utkávají v dvoukolovém výběrovém řízení.

V písemné části dostaneš test, který se skládá ze 3 sub-testů a celkem trvá zhruba 60 minut. S prezencí, pauzami, odevzdáváním a tak se celá procedura protáhne spíš na dvě hodinky, vyhraď si tudíž dost času. Poslouchej vyučující, kteří vám budou testy zadávat, nemluví z cesty. Neopisuj, soused má jiné zadání a stejně to má špatně. Předveď svůj nejlepší výkon. Co nevíš, otipuj – je jen jedna správná odpověď, žádná je tudíž špatná. A ty sub-testy: oborový test, obecně studijní předpoklady a návrh projektu (o tom se více dozvíš až na místě). Celkem musíš nasbírat alespoň 25 bodů z 50, pak tě pustí k ústnímu.

Prošel si jen tak tak skrz písemné kolo? Raduj se a slav, máš dobře nakročeno! Znovu načítej a připrav si podklady. Budou po tobě chtít seznam načtené literatury a záměr na diplomovou práci – neboj, nakonec ji nemusíš psát, spíš chtějí vědět, proč a co tu chceš studovat. A v tom měj jasno: co od stunome chceš.

A pak už jen čekej. Výsledky se dozvíš zhruba v půlce července tam, kde byly výsledky písemného kola.Mám jiné otázky!

A týkají se stunome? Můžeš nám zkusit napsat mail nebo oslovit nás na Twitteru – funguje asi nejlíp. Můžeš za námi vyrazit na #SNMbeer nebo jinou akci. Můžeš se zkusit obrátit na studijní oddělení. A nebo UTFG.